Monstertijdrit 2017

zondag 24 september 2017 - 137,80 km

Aanmelden 2017

Er kan niet meer worden ingeschreven. Als je alsnog van deelname afziet, meldt je dan ten alle tijden af. Wegblijven zonder tegenbericht kan tot uitsluiting van vervolg­evenementen leiden.

Kosten

De inschrijvingskosten zijn €20,00. (Als je zelf geen transponder hebt, komt daar €5,00 bovenop)

Deze kunnen overgemaakt worden op NL21 ABNA 0572 7478 37 ten name van V.A. Hougee te Amstelveen.
BIC: ABNANL2A

Dit onder vermelding van “Deelname MTR”. Het geld dat we overhouden zal naar RightToPlay worden overgemaakt.

Voorlopige startlijst

Error

Bij het ophalen van de gegevens is er een fout opgetreden:

System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source) at Ttar.Web.TtarService.GetTtarStartList(String compid, String roundid) --- End of inner exception stack trace ---